میزان استفاده گروه‌های مختلف سنی استفاده کننده از اینستاگرام را ببینید

۱۷ مهر ۱۳۹۹ | ۲۲:۵۷ کد : ۱۱۹۸۷ اصلی تیتر یک خواندنی‌ها
مشرق نوشت: کانال تلگرامی مطالعات پژواک خرد معاصر در خصوص گروه‌های سنی استفاده کننده از اینستاگرام ،گزارشی منتشر کرد.
میزان استفاده گروه‌های مختلف سنی استفاده کننده از اینستاگرام را ببینید

مشرق نوشت: کانال تلگرامی مطالعات پژواک خرد معاصر در خصوص گروه‌های سنی استفاده کننده از اینستاگرام ،گزارشی منتشر کرد.

در این گزارش میزان استفاده گروههای سنی به شرح زیر آمده است:

 ۱۷ ـ ۱۳سال = ۷۲ درصد

۲۹ ـ ۱۸ سال= ۶۷ درصد

۴۹ ـ ۳۰ سال= ۴۷ درصد

۶۴ ـ ۵۰ سال= ۲۳ درصد

۶۵+ سال= ۸ درصد

 این شبکه به جهت تصویر محور بودن بیشتر از سوی زنان مورد استقبال قرار گرفته است که آمار ۴۳ درصد کاربر زن و ۳۱ درصد کاربر مرد را نشان می‌دهد. 

23302

کلید واژه ها: اینستاگرام


نظر شما :