افزایش آمار بیکاری

۱۷ تیر ۱۳۹۸ | ۱۱:۳۴ کد : ۴۵۶۲ اصلی اقــتــصــادی
جمعیت شاغلین ۱۰ ساله و بیشتر در این فصل ۲۴ میلیون و ۳۸۲ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل (بهار ۱۳۹۷) ، ۳۲۱ هزار نفر افزایش داشته است.
افزایش آمار بیکاری

روزنامه آنلاین وقایع اتفاقیه تایج طرح آمارگیری نیروی‌کار در بهار سال ۱۳۹۸ منتشر شد. بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۰ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ۱۰,۸ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۳۹۷ )،۱.۳ درصد کاهش یافته است.

 به گزارش ایلنا، ندر بهار ۱۳۹۸، به میزان ۴۰,۶ درصد جمعیت ۱۰ ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۳۹۷) ۰.۵ درصد کاهش داشته است.
جمعیت شاغلین ۱۰ ساله و بیشتر در این فصل ۲۴ میلیون و ۳۸۲ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل (بهار ۱۳۹۷) ، ۳۲۱ هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در بهار ۱۳۹۸، بخش خدمات با ۴۹,۶ درصد بیش­‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳۱,۵ درصد و کشاورزی با ۱۸.۹ درصد قرار دارند.
نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله حاکی از آن است که ۲۳,۷ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی در بهار ۱۳۹۸ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۳۹۷) ۱.۸ درصد کاهش یافته است.
بررسی سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد که در بهار ۱۳۹۸، ۱۰,۰ درصد جمعیت شاغل،‌ به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیش‌تر و…) کم‌تر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ۳۹.۳ درصد از شاغلین ۱۰ ساله و بیش‌تر، ۴۹ ساعت و بیش‌تر در هفته کار کرده‌اند.
شایان گفت است مرکز آمار ایران از فصل آتی با در نظر گرفتن آخرین تغییرات صورت گرفته در استاندارد مربوط به تعیین جمعیت در سن کار، نسبت به مبنا قرار دادن حداقل سن ۱۵ سال به جای ۱۰ سال در ارائه شاخص‌های بازار کار اقدام خواهد نمود؛ ولی تا پایان سال جاری نتایج مربوط به محاسبه شاخص­های اصلی همچنان برای هر دو جمعیت فوق الذکر منتشر خواهد گردید.

 

کلید واژه ها: کاربیکاریآمار بیکاریافزایش آمار بیکاری


نظر شما :