سیب زمینی ۵۰۰ درصد گران شد

۲۳ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۵:۲۶ کد : ۵۶۰۰ اصلی سرخط اخبار
در بخش سبزیجات، در سه ماهه اول سال ۱۳۹۸، متوسط قیمت سیب زمینی ۳۶۱۲۳، پیاز ۳۷۱۳۴ و گوجه فرنگی ۲۲۲۴۵ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۲۷,۹، ۵۳۹.۲ و ۲۲۱.۶ درصد افزایش داشته‌اند.

روزنامه آنلاین وقایع اتفاقیه:   مرکز آمار ایران اقدام به انتشار متوسط قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی بهار  ۱۳۹۸ کرد که براساس آن در بخش غلات، در سه ماهه اول سال ۱۳۹۸، متوسط قیمت گندم ۱۷۲۱۰ ریال و متوسط قیمت جو ۱۷۸۵۱ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۱,۱ درصد و ۵۷.۵ درصد افزایش داشته‌اند.

در بخش حبوبات، در سه ماهه اول سال ۱۳۹۸، متوسط قیمت نخود ۶۰۰۱۰ ریال و متوسط قیمت عدس ۵۵۵۴۳ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۳,۸ درصد و ۲۵.۹ درصد افزایش داشته اند.

به گزارش ایلنا،در بخش محصولات جالیزی، در بهار سال ۱۳۹۸، متوسط قیمت هندوانه ۸۴۷۲، خربزه ۲۵۶۸۴ و خیار ۲۱۵۱۰ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵,۶ درصد کاهش و ۵۷.۹ و ۷۹.۵ درصد افزایش داشته‌اند.

در بخش سبزیجات، در سه ماهه اول سال ۱۳۹۸، متوسط قیمت سیب زمینی ۳۶۱۲۳، پیاز ۳۷۱۳۴ و گوجه فرنگی ۲۲۲۴۵ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۲۷,۹، ۵۳۹.۲ و ۲۲۱.۶ درصد افزایش داشته‌اند.

در بخش محصولات علوفه‌ای، در بهار سال ۱۳۹۸، متوسط قیمت یونجه ۱۶۹۲۸ و کاه ۳۰۵۰ ریال بوده که به ترتیب نسبت به بهار سال قبل ۶۹,۵ و ۹۲.۷ درصد افزایش داشته‌اند.

در بخش میوه‌های هسته‌دار، در سه ماهه اول سال ۱۳۹۸، متوسط قیمت زردآلو ۷۸۱۲۸ و متوسط قیمت آلبالو ۷۳۰۲۸ ریال بوده که به ترتیب نسبت به بهار سال قبل ۵۴,۶ و ۶۳.۵ درصد افزایش نشان می دهد و متوسط قیمت هلو ۴۷۳۱۷ بوده که ۶۱.۴ درصد افزایش داشته است.

در بخش میوه‌های دانه‌دار، در بهار سال ۱۳۹۸، متوسط قیمت سیب درختی ۶۰۴۲۵ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۳,۹ درصد افزایش یافته است.

در بخش دامداری سنتی، در سه ماهه اول سال ۱۳۹۸، متوسط قیمت یک کیلوگرم گوسفند و بره زنده ۴۳۰۶۳۰ ریال و یک کیلوگرم گاو پرواری زنده ۳۶۴۵۴۱ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۱۲,۷ و ۱۳۴.۵ درصد افزایش داشته‌اند.

در بخش فراورده‌های دامی سنتی، در بهار سال ۱۳۹۸، متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گوسفند ۵۳۸۵۹ ریال بوده که  نسبت به بهار سال قبل ۲۲,۳ درصد افزایش داشته است و متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گاو ۲۰۴۷۶ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶۴.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در بخش هزینه های خدمات ماشینی، در سه ماهه اول سال ۱۳۹۸، هزینه شخم یک هکتار زمین زراعی آبی ۲۵۴۰۴۸۹ ریال و هزینه شخم یک هکتار زمین زراعی دیم ۱۶۰۷۵۴۹ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۸,۱ و ۲۸.۴ درصد افزایش داشته‌اند.

در بخش دستمزد نیروی کار، در بهار سال ۱۳۹۸، دستمزد کارگر میوه چین مرد ۶۴۹۴۲۰ ریال بوده که نسبت به سال قبل ۳۴,۳ درصد افزایش داشته و دستمزد کارگر میوه چین زن ۵۲۸۳۸۳ ریال بوده که نسبت به بهار سال قبل ۳۸.۴ درصد افزایش داشته است. همچنین، دستمزد کارگر وجین کار و تنک کار مرد ۷۶۷۵۵۵ ریال و دستمزد کارگر وجین کار و تنک کار زن ۸۶۲۵۶۹ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۸.۴ و ۳۰.۸ درصد افزایش داشته‌اند.

کلید واژه ها: سیب زمینیگرانی سیب زمینیافزایش قیمت سیب زمینیوقایع اتفاقیه


نظر شما :