سیاسی

بهره‌برداری از طرح‌های ملی وزارت نیرو

بهره‌برداری از طرح‌های ملی وزارت نیرو

وزیر نیرو با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید ۱۱۹۶۲ روستا به شبکه آبرسانی سالم و آب پایدار اضافه شده‌اند، اظهار داشت: این تعداد روستا، جمعیتی بالغ بر ۸ میلیون نفر را شامل می‌شود که تا پایان دولت به ۹/۳ میلیون نفر افزایش خواهد یافت..

ادامه مطلب