دیپلماسی

ترکیه به دنبال f۳۵آمریکا وs۵۰۰ روس

ترکیه به دنبال f۳۵آمریکا وs۵۰۰ روس

رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرده است که آنکارا و مسکو احتمالا درباره تولید مشترک سامانه‌های دفاعی S-۵۰۰ ساخت روسیه پس از دریافت سامانه‌های S-۴۰۰ گفت‌وگو خواهند کرد.

ادامه مطلب