فرهنگ و رسانه

به ‌نام خدا مصدق سیاستمدار تنها
یادداشت عباس آخوندی :

به ‌نام خدا مصدق سیاستمدار تنها

عباس آخوندی در یادداشتی با عنوان "به‌نام خدا مصدق سیاستمدار تنها " نوشت :البته من هیچ‌گاه در مقام تقدیس هیچ سیاست‌مداری نبوده و نیستم و اساسا تقدیس بزرگان را سرآغاز انحراف و فساد می‌دانم.

ادامه مطلب
ویروس جهش‌یافته فضای مجازی

ویروس جهش‌یافته فضای مجازی

هشدار درباره تبعات و خطرات رها بودن فضای مجازی از آن دست مواردی است که تا جامعه درگیر اثرات ملموس زیان‌های آن نشود، عده‌ای با عناوین مختلف همچون متهم کردن هشداردهندگان به مخالفت با آزادی و... بیان کنندگان این هشدارها را می‌نوازند.

ادامه مطلب