مطالب مرتبط با کلید واژه " خودروسازان جهان "


سال بد اقبالی خودروسازان جهان

بر اساس گزارش انجمن جهانی تولیدکنندگان وسایل نقلیه موتوری، ۲۰۱۸ سال بداقبالی خودروسازان جهان بوده و بیشترین میزان رشد منفی در تولید خودرو در این سال، متعلق به ایران بوده است.

ادامه مطلب