مطالب مرتبط با کلید واژه " انصار حزب الله "


مقابله نرم با بد حجابی

مقابله نرم با بد حجابی

الله کرم گفت: جریان های حزب الهی اساسا از بدنه مردم هستند بنابراین سازماندهی آنها براساس تفکر و اندیشه دینی صورت می گیرد.

ادامه مطلب