مطالب مرتبط با کلید واژه " بازسازی اتوبوس "


بازسازی اتوبوس های پایتخت

بازسازی اتوبوس های پایتخت

اجرای چهار مرحله طراحی شبکه خطوط متناسب با تقاضا، تدوین برنامه زمانبندی حرکت اتوبوس‌ها با استفاده از سیستم‌های ITS، تخصیص بهینه ناوگان به خطوط و تخصیص بهینه خدمه آموزش دیده با برنامه ریزی دقیق و هدفمند، ضروری است.

ادامه مطلب